Huisvesting en inrichting

WPS Scholenbeheer beoordeelt uw huisvestingssituatie aan de hand van de actuele regelgeving. Als een school recht heeft op uitbreiding van lokalen c.q. bruto vloeroppervlakte dienen wij namens het schoolbestuur een huisvestingsaanvraag in bij de gemeente. Wij vragen tevens inrichting aan.

Afhankelijk van de situatie krijgt de school dan noodlokalen (tijdelijke huisvesting), permanente uitbreiding of medegebruik in een ander gebouw toegewezen.

WPS Scholenbeheer regelt het (ver)plaatsen van noodlokalen en zorgt in overleg met het schoolbestuur voor de uitvoering van de permanente uitbreiding.

Ook regelen wij in- en externe verhuizingen, tijdelijke huisvesting tijdens de bouw, etc. Dit alles in goed overleg met de schooldirectie, het schoolbestuur en de overheid.

Bezoekadres:
Van Heekstraat 15
3125 BN Schiedam

Correspondentieadres:
Postbus 95
3100 AB Schiedam

info@wps-scholenbeheer.nl

x

15 november 2012 Update Digiloket:

  • Het schouwen van de schoolgebouwen en het maken van de onderhoudsbegrotingen 2013 is weer begonnen;
  • Als de begrotingen zijn goedgekeurd door de schoolbesturen, worden de budgetten ingevoerd in het digiloket;
  • De module contracten is klaar! WPS gaat een begin maken met het digitale logboek voor de scholen en de besturen.
Update Digiloket
  

3e kwartaal 2012 Scheve gezichten.

In de maanden juli en augustus moest er iets worden rechtgezet bij de St. Aloysius school in Gouda. Ja, er moest letterlijk iets worden rechtgezet omdat een aanbouw behoorlijk was gaan zakken t.o.v. het hoofdgebouw. Omdat het schoolgebouw een monument is, was slopen en opnieuw bouwen geen optie! Er moest iets gebeuren want het gebouw zou anders te gevaarlijk worden... Wat zijn er dan nog voor opties? Heel simpel: we vijzelen het gebouw gewoon op! Onder leiding van top specialisten op dit gebied werd het gebouw letterlijk centimeter voor centimeter omhoog gevijzeld. In totaal moest er een verschil van maar liefst 22 cm worden goedgemaakt. Om niet in te technische details te treden komt het er in het kort op neer dat er schroefspindels tussen de fundering en de muren werden geplaatst. Deze werden op gecontroleerde momenten, onafhankelijk van elkaar gesteld. Na verloop van tijd werd het verschil goedgemaakt. Vervolgens werden er bouwtechnische maatregelen getroffen om het verzakken in de toekomst te voorkomen!
Een staaltje van vakmanschap onder leiding van WPS!

Op de foto’s ziet u hoe de fundering en de muren van elkaar zijn losgemaakt. Op de foto rechtsonder ziet u aan de witte strepen op de muur en de schutting hoeveel centimeter het gebouw is opgevijzeld...

Scheve gezichten
Digi-loket scholen: